2. Slavens plikt gentemot hans religion

Slaven är ålagd att följa det som har sagts av Allâh (ta´âlâ), Hans sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följeslagarnas vägledda kalifer och deras rättmätiga efterföljare.

Allâh har sänt Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med bevis och vägledning. Han ålade samtliga människor att tro på honom och följa honom utvändigt och invändigt. Han (ta´âlâ) sade:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

”Säg: ”Människor! Jag är Allâhs sändebud, till er alla av Honom som äger herraväldet över himlarna och jorden! Det finns ingen sann gud utom Han – Han som skänker liv och skänker död. Tro därför på Allâh och Hans sändebud, den olärde profeten, som tror på Allâh och Hans ord, och följ honom så att ni får vägledning.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”2

De vägledda kaliferna är de som efterträdde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i nyttig kunskap och rättfärdig handling. De som har mest rätt till denna egenskap är följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum). Allâh har valt ut dem för att göra Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sällskap och etablera Hans religion. Inte skulle Allâh (ta´âlâ) – som är den Allvetande och den Allvise – välja ett sällskap till Sin profet om det inte hade den fullkomligaste tron, det starkaste intellektet, den bästa handlingen, den starkaste beslutsamheten och den rakaste vägledningen. Således har de mest rätt att bli följda efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därefter kommer religionens imamer som var kända för vägledning och rättfärdighet.

17:158

2Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).