2. Rätta dig efter Abû Hanîfah och Salaf

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 10-11

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

2 – Ingenting är som Han.

FÖRKLARING

Detta är en av monoteismens principer. Ingenting kan jämföras med Allâh (ta´âlâ), varken sett till Hans essens, egenskaper eller handlingar. Innovatörer och tolkare missbrukar denna princip för att dementera många av Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) egenskaper. Ju mer ångest de får av tron på Allâhs (´azza wa djall) egenskaper, desto mer besätts de av tolkningar och destruktion. Följaktligen dementerar de dem. Samtidigt som de argumenterar med Allâhs (ta´âlâ) ord:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

Ingenting är som Han…”,

blundar de för Hans ord:

وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Han är den Hörande, den Seende.”1

Denna vers enar mellan frikännelse och bekräftelse. Den som vill ha en sund dogm ska frikänna Allâh (ta´âlâ) liknelse vid skapelserna, utan tolkning eller förnekelse, samtidigt som han också bekräftar Allâhs (´azza wa djall) egenskaper som Han eller Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har bekräftat, utan jämförelse. Det var Salafs dogm och likaså författarens (rahimahullâh) dogm. Han rättade sig efter Abû Hanîfah och de övriga imamerna, vilket du kan se ingående i bokens förklaring, så:

فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

Följ deras exempel.”2

142:11

26:90