2. Profetens beskrivning av Allâh måste betros bokstavligt

Imâm Ahmad bin ´Umar bin Suraydj ash-Shâfi´î (d. 306)

Adjwibah fî Usûl-id-Dîn, sid. 65-73

Plus de egenskaper som den utvalde (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev Honom med såsom att:

1 – Han planterade Edens lustgård och Tûbâ med Sin hand.

2 – Han skrev Tora med Sin hand.

3 – Han ska placera Sin fot över Elden så att den säger: ”Det räcker, det räcker.”

4 – Han har fingrar.

5 – Han skrattar.

6 – Han förvånas.

7 – Han stiger ned varje natt, natten till fredagen, natten till halva Sha´bân och Ödets natt.

8 – Han är svartsjuk.

9 – Han gläds över slavens ånger.

10 – Han är avskärmad med ljus.

11 – Hans täckelse är högmodets överplagg.

12 – Allâh är inte enögd.

13 – Han vänder Sig från det Han föraktar och tittar inte på det.

14 – Hans båda händer är högra.

15 – Âdam valde Hans knutna högerhand.

16 – Han greppar.

17 – Varje dag tittar Han i Bevarade tavlan.

18 – Han har tre fördelningar med Sin handflata.

19 – Då Allâh (´azza wa djall) skapade Âdam strök Han hans ryggrad med Sin högra hand varefter Han tog två grepp, ett med Sin högra hand och ett med Sin andra hand. Han sade till dem Han hade i Sin högra hand: ”Stig in i paradiset och Jag bryr Mig inte!” Och Han sade till dem Han hade i Sin andra hand: ”Stig in i Elden och Jag bryr Mig inte!” Därefter återförde Han dem till Âdams (´alayhis-salâm) ryggrad.

20 – I hadîthen om Hans grepp står följande:

”Därefter tar Han ett grepp om Elden varifrån Han tar ut uppbrända människor. De kommer att bli kastade i en flod vid ingången till paradiset vid namn ’Livets vatten’.”1

21 – I hadîthen om Hans handflata i samband med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) himmelsfärd står följande:

”Han placerade Sin handflata mellan mina skuldror så att jag kunde känna kylan av Hans fingertoppar mellan mina bröst.”2

22 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag såg min Herre i den bästa skepnaden.”3

23 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh skapade Âdam i Sin skepnad.”4

24 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Förfula inte ansiktet. Allâh skapade Âdam i den Nåderikes (´azza wa djall) skepnad.”5

1al-Bukhârî (7439) och Muslim (183).

2at-Tirmidhî (3235) som sade:

”Hadîthen är god och autentisk. Jag frågade Muhammad bin Ismâ´îl om den och han sade: ”Hadîthen är god och autentisk.”

3at-Tirmidhî (3235) som sade:

”Hadîthen är god och autentisk. Jag frågade Muhammad bin Ismâ´îl om den och han sade: ”Hadîthen är god och autentisk.”

4al-Bukhârî (2560) och Muslim (2612).

5ad-Dâraqutnî i ”Kitâb-us-Sifât” (50).