2. Pärlor om at-Tahâwî

2 – at-Tahâwî (d. 321). Kull 11

adh-Dhahabî skrev hans biografi i ”Tadhkirat-ul-Huffâdh” och sade:

”Imâm, ´Allâmah, Hâfidh och författaren till fantastiska verk Abû Dja´far Ahmad bin Muhammad bin Salâmah bin Salamah al-Azdî al-Hidjrî al-Misrî at-Tahâwî al-Hanafî. Tahâ är en by i Egypten.

268 reste han till Shâm för att studera under domaren Abû Khâzim och andra.

Ibn Yûnus sade:

”Han föddes 237 och var pålitlig, stabil, Faqîh och klok. Han lämnade inte efter sig någon som han själv.”

adh-Dhahabî (rahimahullâh) sade:

”Abû Dja´far skrev om de lärdas meningsskiljaktigheter, villkor, Qur’ânens domar och boken ”Ma´ânî al-Âthâr”. Han var al-Muzanîs systerson.”

Ibn Yûnus sade:

”Abû Dja´far dog i början av Dhûl-Qa´dah 321, drygt 80 år gammal.”