2. Orsaker bakom vallfärdens innovationer

De antydda innovationerna beror på följande orsaker:

1 – Svaga hadîther som varken får utgöra bevis eller tillskrivas profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Utifrån mitt klargörande i förordet till ”Sifatu Salât-in-Nabî” tycker jag inte att de får praktiseras. Denna åsikt delar flera lärda däribland Ibn Taymiyyah.

2 – Påhittade eller grundlösa hadîther. Obemärkt har de gått förbi vissa lärda som har grundat olika domar på dem. Dessa domar är i själva verket genuina innovationer och förnyelser.

3 – De lärdas personliga omdömen och åsikter. Framför allt senare lärda. De har inte stött någon av dessa frågor med bevis. De har nämnts som självklarheter därav blivit som en följd Sunnah. Den insiktsfulle ser klart och tydligt att dessa frågor är otillåtna att följa, ty enbart det Allâh (ta´âlâ) har föreskrivit är föreskrift. Det räcker för den berättigade att själv få efterleva sina egna omdömen och slutsatser utan att behöva straffas av Allâh för dem. Däremot är det fullständigt otillåtet för de andra att anamma dem till en föreskrift och metod. Vad skall då sägas om åsikterna motstrider praktisk Sunnah?

4 – Traditioner och myter som saknar belägg i föreskriften och rimligheten. Detta gäller även om ignoranter praktiserar dem, anammar dem i form av föreskrifter och stöds av folk som till och med kan sägas vara lärda.