2. Ödets natt och dess fastställelse

[2] Den bästa natten är Ödets natt baserat på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som [lyckas] be under Ödets natt med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.1

[3] Enligt den mest överväldigande åsikten infaller Ödets natt natten till den 27 Ramadhân. De flesta hadîther påpekar det. En av dem återberättas av Zirr bin Hubaysh som sade:

”Jag hörde det sägas till Ubayy bin Ka´b: ”´Abdullâh bin Mas´ûd säger att den som ber varje natt ett helt år kommer att be Ödets natt.” Då sade Ubayy (radhiya Allâhu ´anh): ”Må Allâh benåda honom för att han inte ville att människorna skulle förlita sig. Jag svär vid Honom som är den enda sanna Guden att den är i Ramadhân. Jag svär vid Allâh att jag också vet vilken natt den infaller! Natten som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att be var natten till den tjugosjunde. Den kännetecknas av att solen går upp på morgonen vit och strållös.”

I en annan rapportering tillskrev han det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)2.

1 al-Bukhârî, Muslim och andra från Abû Hurayrah och Ahmad (5/318) från ´Ubâdah bin as-Sâmit. Tillägget är hans och likaså Muslims från Abû Hurayrah.

2 Muslim och andra. Den nämns i ”Sahîh Abî Dâwûd” (1247).