2. Obligatoriskt att förrätta bönen, betala allmosan och vilja varje muslim väl

2 – Muhammad bin ´Alî underrättade oss: Yahyâ al-Bâshânî berättade för oss: Ahmad bin Muhammad bin Yâsîn underrättade oss: ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî, Mu´âdh bin Djabal, Muhammad bin Ibrâhîm och ´Uthmân bin ´Umar adh-Dhabbî berättade för oss: Musaddad berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss: Ismâ´îl bin Abî Khâlid berättade för oss…ح Muhammad bin Mûsâ bin al-Fadhl as-Sayrfî underrättade oss: Muhammad bin Ya´qûb al-Asamm berättade för oss: ar-Rabî´ berättade för oss: Asad bin Mûsâ berättade för oss: Yazîd bin ´Iyâdh berättade för oss, från Ismâ´îl bin Abî Khâlid: Qays bin Abî Hâzim berättade för oss, från Djarîr bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Jag lovade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) trohetslöftet om att förrätta bönen, betala allmosan och vilja varje muslim väl.”1

1al-Bukhârî (57) och Muslim (97).