2. Obligatoriskt att följa de troendes väg

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Vi anser att Sunnah är grundad på att hålla fast vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares metodik och rätta sig efter dem…”

FÖRKLARING

Det betyder att vi skall följa Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och anse att de är samfundets bästa människor som Allâh älskar mest och som är närmast Allâh. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

”Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!”1

Hans ord:

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

”… och vill gå en annan väg än de troende…”

syftar på följeslagarna. De har samfundets starkaste tro och högsta status hos Allâh. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Låt mina följeslagare vara i fred. Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ ligger att om någon av er hade skänkt guld motsvarande Uhud skulle det inte ha uppfyllt två sammansatta händer av det eller ens hälften av det.”2

De troende i versen syftar alltså på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Den som väljer en annan väg och följer någon annan än dem har gått mycket vilse och förlorat. Det räcker att Allâh lämnar honom, låter honom gå dithän han vill och sedan kastar honom i helvetet som är ett jämmerligt mål.

Detta bevisar att det är obligatoriskt för varje student att följa de troendes, som är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, väg och alltid tänka på det här hotet. En Ikhwânî sade:

al-Ikhwân har ett torn
Allt i det är fint
Fråga inte vem som har byggt det
Det är Hasan som har byggt det

Låt oss titta och se om det som Hasan al-Bannâ har fastställt för sin sekt är överensstämmande med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares lära eller inte. Låt oss titta från botten till toppen. Vad fastställde Hasan al-Bannâ i sitt kall och i sin metodik? Fördömde han det stora avguderiet som praktiserades i hans land? Nej. Fördömde han innovationerna och en av Sûfiyyahs största innovationer som är panenteism? Fördömde han dess utövare? Nej. Istället hyllade han sudanesen al-Mîrghanî as-Sûfî som förespråkade panenteism. Låt oss titta på hans metodik som består av innovationer, avguderi och andra hemskheter.

Låt oss titta på Djamâ´at-ut-Tablîghs metodik. Kallar de till Tawhîd? Praktiserar de Tawhîd? Nej. Faktum är att de fördömer dem som kallar till Tawhîd.

Detsamma kan sägas om Surûriyyah som rättfärdigar uppror mot de muslimska ledarna och makthavarna.

Om vi tänker på dessa metodiker, finner vi att de följer de troendes väg eller någon annan väg? De följer inte de troendes väg då vi vet att de troendes väg syftar på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares metodik och dem som rättar sig efter dem bland Ahl-ul-Hadîth som är vägledningens imamer. Med dessa människor har Allâh bevarat Sin religion och Sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

14:115

2al-Bukhârî (3673) och Muslim (2541).