2. Nedstigningen via ´Amr bin ´Abasahs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 143-144

Kommentar: ´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

67 – ´Alî bin ´Abdillâh bin Mubashshir berättade för oss: Ahmad bin Sinân underrättade oss: Yazîd bin Hârûn underrättade oss: Djarîr bin ´Uthmân underrättade oss: Sulaymân bin ´Âmir underrättade oss, från ´Âmir bin ´Abasah som sade:

”Medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var i ´Ukâdh kom jag till honom och sade: ”Vem följer dig i detta?” Han sade: ”En fri och en slav.” Då var det bara Abû Bakr och Bilâl. Därefter sade han: ”Ge dig iväg till dess att Allâh ger Sitt sändebud fotfäste.” Efter ett tag kom han till honom ånyo och sade: ”Må jag offras för dig, Allâhs sändebud! Vet du något som inte jag vet och som gagnar mig och inte skadar dig? Vilken tid är det bäst att vara gudfruktig?” Han sade: ”´Amr bin ´Abasah! Du är den förste som ställer mig den frågan. Allâh stiger ned den sista delen av natten och förlåter alla frånsett avgudadyrkare och förtryckare. Och bönen är nedtecknad och bevittnad fram till soluppgången. Den stiger upp mellan Satans två horn och då ber otrogna. Be inte då förrän solen har gått upp. Då solen har gått upp är bönen bevittnad till dess att den börjar gå ned. Den stiger ned mellan Satans två horn. Be inte då förrän solen har gått ned.”1

1Ahmad (4/385). Berättarkedjan är autentisk.