2. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

53 – Muhammad bin Nûh an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ bin Sa´îd underrättade oss: Husayn bin ´Alî underrättade oss, från Fudhayl…

Också al-Husayn bin Ismâ´îl underrättade oss: ´Abdullâh bin Muhammad bin Shâkir underrättade oss: Husayn (det vill säga Ibn ´Alî al-Dju´fî) underrättade oss: Fudhayl bin ´Iyâdh underrättade oss, från Mansûr, från Abû Ishâq, från Abû Muslim al-Agharr som sade:

Abû Hurayrah och Abû Sa´îd vittnade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade, och jag vittnar att de sade, att Allâh (´azza wa djall) sinkar till dess att nattens första tredjedel har gått. Därefter stiger Han ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Finns det någon som ber om förlåtelse? Finns det någon som frågar? Finns det någon ångerfull? Finns det någon som åkallar?”1

1ash-Sharî´ah, sid. 310, av al-Âdjurrî.