2. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt ´Â’ishahs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 170

90 – Ismâ´îl bin ´Abbâs al-Warrâq berättade för oss: al-´Abbâs bin Muhammad underrättade oss: ´Umar bin Hafs bin Ghiyâth underrättade oss: Min fader underrättade mig: från Hadjdjâdj, från Yahyâ bin Abî Kathîr, från ´Urwah, från ´Â’ishah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Natten till halva Sha´bân stiger Allâh (´azza wa djall) ned och förlåter fler synder än hårstråna på Kalbs får.”