2. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt Abû Tha´labah al-Khushanîs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 160

79 – Abû Shaybah ´Abdul-´Azîz bin Dja´far al-Khawârzamî berättade för oss: Dja´far bin Muhammad as-Sâ’igh underrättade oss: ´Amr bin ´Îsâ bin Yûnus underrättade oss, från sin fader, från al-Ahwas bin Hakîm, från Habîb bin Suhayb, från Abû Tha´labah al-Khushanî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje natt till halva Sha´bân tittar Allâh (´azza wa djall) på Sina slavar varvid Han förlåter de troende, ger de otrogna uppskov och låter de hatiska vara med sitt hat till dess att de lämnar det.”