2. Makan skall behandlas vänligt i samband med inflyttningen

Maken som skall flytta in med makan är rekommenderad att behandla henne vänligt. Han skall exempelvis bjuda henne på dricka och liknande. Asmâ’ bint Yazîd bin as-Sakan sade:

”Jag förskönade ´Â’ishah för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Sedan gick jag och kallade på honom för att han skulle se henne avtäckt. Han kom och satte sig bredvid henne. En stor skål mjölk fördes fram till honom som han drack ur. Därefter bjöd profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) henne, men hon tittade ned och skämdes. Jag knuffade till henne och sade: ”Ta från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hand.” Hon gjorde så och drack något. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ge till din väninna.” Jag sade: ”Allâhs sändebud! Drick du först och ge mig sen från din hand.” Han drack och gav mig. Jag satte mig ned och lade den i mitt knä. Därefter började jag snurra på den och följde kanten med mina läppar för att kunna ta del av stället som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade druckit ifrån. Sedan sade han till kvinnorna som var med mig: ”Ge till dem.” De sade: ”Vi vill inte ha.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Kombinera inte hunger med lögn.”1

1Ahmad (6/438, 452, 453 och 458) med två berättarkedjor som stärker varandra. al-Mundhirî anvisade att den är stark. Även al-Humaydî rapporterade den i ”al-Musnad” (2/61). Den intygas av Asmâ’ bint ´Umays hadîth i at-Tabarânî ”al-Mu´djam as-Saghîr” och ”al-Mu´djam al-Kabîr”, Abûsh-Shaykhs ”Târîkh Asbahân” (282-283) och Ibn Abîd-Dunyâs ”Kitâb-us-Samt” (2/26).