Kidnappningar, mord och sprängdåd är ett exempel på terrorism

Helt visst har terrorismen blivit till en av de största angelägenheterna i de internationella sammanhangen och en fråga som har sysselsatt alla samhällen oavsett religion, inriktning och system. Precis som alla andra länder har även de islamiska tagit del av terrorismen och dess variationer.

Vad innebär terrorism? Vad ligger bakom den? Hur omfattande skador resulterar med dessa orättfärdiga terroristers illdåd?

Terrorismen sker på olika sätt men dess gemensamma nämnare är att skrämma och injaga skräck i trygga människor. Därefter har terrorismen gått om skrämseln och skräcken och börjat spilla oskyldigt blod, ödelägga och plundra helgade egendomar, kränka skyddad heder och splittra samlingen. Till följd därav ersätts välfärd med prövningar och katastrofer. Fördärv börjar råda på jorden, dess ruttna stank omger skapelsen och dess skrämmande spöke intar sin position. Med det sagt:

1 – Så är människokidnappningar på transportmedel eller fotgängare på gator, mord på ledare och sprängdåd mot internationella och nationella anläggningar i saboterande syfte endast ett exempel på den ruttna och prövande terrorismen.