2. Kallelse är dyrkelse

Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm (d. 1425)

al-Hudjadj al-Qawiyyah ´alâ anna Wasâ’il-ad-Da´wah Tawqîfiyyah, sid. 7-8

Kallelse till Allâh (ta´âlâ) är en väldig dyrkelse som Allâh har påbjudit, entusiasmerat och utropat dess utövare till de bästa och främsta människorna sett till tal och handling. Han (ta´âlâ) sade:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Vem talar ett skönare språk än den som kallar till Allâh, som lever ett rättskaffens liv och som säger: ”Jag hör till muslimerna?”1

Det vill säga att ingen talar ett skönare språk, ty denne kallar till Allâh, lever som han lär och proklamerar sin religion utan att skämmas för den – han säger att han tillhör muslimerna. Det är inte konstigt att kallaren besitter denna nivå, ty han är profeternas arvinge sett till deras uppgift. Deras uppgift var ju att kalla till Allâh (ta´âlâ). Allâh (ta´âlâ) sade till den siste av profeterna och deras ledare:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

Säg: ”Detta är min väg: jag uppmanar med klarsyn och insikt att dyrka Allâh – jag och de som följer mig.”2

Detta bevisar att även hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anhängare kallar till Allâh (ta´âlâ). Ibn Kathîr (rahimahullâh) sade i anslutning till denna vers:

Han (ta´âlâ) befallde Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till människorna och djinnerna att kungöra för alla att detta är hans väg, det vill säga sätt och metod; ett kall till trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh, ingen medhjälpare har Han. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade till Allâh utifrån insikt, övertygelse och bevis. Han och alla andra som följer honom kallar till det som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade till utifrån insikt, övertygelse och rationella och föreskrivna bevis.”3

141:33

212:108

3Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/744).