2. Islams fyra grundläggande hadither

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Minhah ar-Rabbâniyyah fî Sharh-il-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 22-23

Denna hadith är ett exempel på kort och koncist tal. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var begåvad med kort och koncist tal. Han kunde uttala sig med ett fåtal ord och samtidigt täcka många kunskaper och myckna godheter.

Enligt de lärde är denna hadith en av de fyra hadither som islam roterar runt. Dessa fyra hadither är:

”Handlingarna räknas endast utefter avsikterna och var och en får vad han har avsett.”

Det lovliga är tydligt och det olovliga är tydligt.”1

Avhåll dig från det som människorna besitter – och människorna kommer att älska dig.”2

Till en persons fina islam hör att han lämnar sådant som inte angår honom.”3

Således sade poeten:

Vår religion är byggd på fyra

meningar från den bästa skapelsen

’Undvik tvetydigheter’, ’Avhåll dig’,

’Lämna sånt som inte angår dig’ och ’Handla med avsikt’

Fyra hadither med andra ord. ’Undvik tvetydigheter’ syftar på hadithen:

Det lovliga är tydligt och det olovliga är tydligt.”

’Avhåll dig’ syftar på hadithen:

Avhåll dig från det som människorna besitter – och människorna kommer att älska dig.”

’Lämna sånt som inte angår dig’ syftar på hadithen:

Till en persons fina islam hör att han lämnar sådant som inte angår honom.”

’Handla med avsikt’ syftar på den aktuella hadithen:

Handlingarna räknas endast utefter avsikterna och var och en får vad han har avsett.”

1al-Bukhârî (52) och Muslim (1599).

2Ibn Mâdjah (4102).

3at-Tirmidhî (2317) och Ibn Mâdjah (3976).