2. Hur ser vår profets stamträd ur från hans moders sida?

Fråga 2: Hur ser hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stamträd ut från hans moders sida?

Svar: Hans moder heter Âminah, dotter till Wahb, son till ´Abdu Manâf, son till Zuhrah, son till Kilâb, son till Murrah.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var ett äktenskapligt barn och inget utomäktenskapligt sådant. Allâh har skyddat alla hans fäder och mödrar från det.