2. Handlingar utmed kunskapen

Den andra frågan är handlingar utmed kunskapen. Det betyder att du skall praktisera den här religionens handlingar såsom bönen, fastan, kamp, vallfärden, tron och gudfruktigheten. Du skall praktisera islam eftersom du är skapad för det. Du är skapad för att dyrka Allâh. Du är skyldig att lära dig Allâhs religion och praktisera den. Du skall dyrka Allâh allena, be, betala allmosa, fasta Ramadhân och vallfärda till Huset. Du skall tro på Allâh, Hans änglar, Hans sändebud, Hans skrifter, Domedagen och ödet och det positiva och det negativa som det består av. Du skall påbjuda det goda, förbjuda det onda, vara bra mot dina föräldrar, bevara släktbanden och annat. Du skall göra det Allâh befaller dig och avstå från det Allâh förbjuder dig. Du skall utföra dina skyldigheter.

[Nästa sida]