2. Hadîth “Urin ska inte förvaras i en behållare…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (153)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/174)

153 – Bakr bin Mâ´iz sade: Jag hörde ´Abdullâh bin Zayd återberätta profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Urin ska inte förvaras i en behållare i ett hem. Änglar går inte in i hem vari det finns förvarad urin. Urinera inte heller på era badställen.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i “al-Mu´djam al-Awsat” med en god berättarkedja samt al-Hâkim som sade:

“Berättarkedjan är autentisk.”

1Autentisk.