2. Hadîth ”Straffet i graven beror mestadels på urin…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (158)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/177)

158 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Straffet i graven beror mestadels på urin. Akta er för urin!”1

Rapporterad av al-Bazzâr, at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr”, al-Hâkim och ad-Dâraqutnî via Abû Yahyâ al-Qattât, från Mudjâhid, från Ibn ´Abbâs. ad-Dâraqutnî sade:

”Berättarkedjan är helt okej.”

1Autentisk via andra.