2. Hadîth ”Om jag inte hade besvärat mitt samfund…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (200)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/198)

200 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om jag inte hade besvärat mitt samfund skulle jag befallt det tvagning inför varje bön och Siwâk med varje tvagning.”1

Rapporterad av Ahmad med en god berättarkedja.

1God och autentisk.