2. Hadîth ”Om du talar en fredag…”

717 – Han berättade också att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om du talar en fredag, så har du talat lättsinnigt och upphävt.”1

Det vill säga medan imamen predikar.

Rapporterad av Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh”.

1Autentisk.