2. Hadîth ”När en man renar sig och sedan går till moskén…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (298)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/240)

298 – ´Uqbah bin ´Âmir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När en man renar sig och sedan går till moskén för att be, skriver hans två skrivare – eller hans skrivare – ned tio belöningar för varje steg som han tar. Den som sitter och inväntar bönen är som en bedjare; han skrivs ned bland bedjarna, från och med att han lämnar sitt hem till dess att han återvänder till det.”1

Rapporterad av Ahmad, Abû Ya´lâ, at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” och ”al-Mu´djam al-Awsat”, Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” på två olika ställen.

1Autentisk.