2. Hadîth ”När det är fredag och en man badar…”

705 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När det är fredag och en man badar och tvättar sitt huvud, parfymerar sig med sin bästa parfym och tar på sig sina finaste kläder och sedan går ut till bönen, låter bli att gå mellan två personer och lyssnar till imamen, förlåts han från den ena fredagen till den andra fredagen och tre dagar till.”

Rapporterad av Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh”.