2. Hadîth ”Måna om att tvätta fingrarna med vatten…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (218)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/205-206)

218 – ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Måna om att tvätta fingrarna med vatten, annars kommer Elden att måna om att bränna dem.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). I ”al-Mu´djam al-Kabîr” rapporterade han den från Ibn Mas´ûd2 med en god berättarkedja – och Allâh vet bättre. I en annan formulering i ”al-Mu´djam al-Kabîr” säger följeslagaren:

Gnugga mellan de fem fingrarna för att inte Allâh ska fylla eld mellan dem.”3

1God och autentisk.

2Autentisk.

3Autentisk via andra.