2. Hadîth ”Jag kom till profeten och bad Maghrib med honom…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (590)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/382)

590 – Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och bad Maghrib med honom; han bad till ´Ishâ’.”1

Rapporterad av an-Nasâ’î2 med en bra berättarkedja.

1Autentisk.

2Det vill säga i ”as-Sunan al-Kubrâ” (8298). Också at-Tirmidhî, Ibn Hibbân och andra rapporterar den. Den nämns i ”as-Sahîhah” (2/425). Ahmad (5/404) rapporterade den med följande version:

”Han slutade inte be förrän han också hade bett ´Ishâ’. Därefter gick han ut.”