2. Hadîth ”Jag garanterar ett hus i paradisets utkant…”

Publicerad: 19.10.02

Författare: Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

Källa: at-Targhîb wat-Tarhîb (139)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/168-169)

139 – Mu´âdh bin Djabal berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag garanterar ett hus i paradisets utkant, ett hus i paradisets mitt och ett hus i paradisets högsta del för den som avstår från dispyt ehuru han har rätt, för den som avstår från lögn ehuru han skämtar och för den som förbättrar sin karaktär.”1

Rapporterad av al-Bazzâr och at-Tabarânî i alla sina tre ”al-Mu´djam”. I berättarkedjan finns Suwayd bin Ibrâhîm Abû Hâtim2.

1God via andra.

2Det är fel, ty denne Suwayd kommer inte alls på tal i denna hadîth. Han förekommer dock i en annan rapportering från Ibn ´Abbâs.