2. Hadîth ”Islam kommer att råda så att affärsmän…”

135 – ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Islam kommer att råda så att affärsmän börjar färdas ute på haven och hästar brukas till kamp för Allâhs sak. Därefter uppstår ett folk som skall säga: ”Vem är bättre läsare än vi? Vem är kunnigare än vi? Vem förstår bättre än vi?” Han sade till sina följeslagare: ”Finns det något gott i dem?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vet bättre.” Han sade: ”De där är från er, från detta samfund. De där är Eldens bränsle.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat” och al-Bazzâr med en berättarkedja som är helt okej.

1God via andra.