2. Hadîth ”Inte ska två män gå ut och defekera…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (156)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/175)

156 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Inte ska två män gå ut och defekera varvid de sitter med avtäckta blygder och samtalar med varandra. Allâh avskyr sådant.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” med en mjuk berättarkedja.

1Autentisk via andra.