2. Hadîth ”Ingen går ut hemifrån för att söka kunskap…”

85 – Zirr bin Hubaysh sade:

”Jag kom till Safwân bin ´Assâl al-Murâdî (radhiya Allâhu ´anh) varpå han sade: ”Varför har du kommit?” Jag sade: ”Jag söker och letar efter kunskap.” Då sade han: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Ingen går ut hemifrån för att söka kunskap utan att änglarna lägger ned sina vingar för studenten utav välbehag för vad han gör.”1

Rapporterad av at-Tirmidhî som autentiserade den, Ibn Mâdjah som står för formuleringen, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och al-Hâkim som sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”

1Autentisk.