2. Hadîth ”I paradiset finns en port vid namn ar-Rayyân…”

979 – Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I paradiset finns en port vid namn ar-Rayyân. På Domedagen skall fastarna, och ingen annan, träda igenom den. Då de har gått in stängs den igen varefter ingen går igenom den.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim, an-Nasâ’î och at-Tirmidhî som lade till:

”Den som går igenom den skall aldrig mer törsta.”

Också Ibn Khuzaymah rapporterade den med formuleringen:

”När den siste har gått in stängs den igen. Den som går in får dricka och den som dricker skall aldrig mer törsta.”

1Autentisk.