2. Hadîth ”Himlens portar öppnas upp…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (585)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/380-381)

585 – Det rapporteras från Abû Ayyûb (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Himlens portar öppnas upp för fyra innan Dhuhr.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd som står för formuleringen och Ibn Mâdjah. Också at-Tabarânî rapporterade i ”al-Mu´djam al-Kabîr” och ”al-Mu´djam al-Awsat:

”Då Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog sig ned hos mig såg jag honom alltid be fyra innan Dhuhr. Han sade: ”När solen passerar zenit öppnas himlens portar. Inte en enda port stängs förrän Dhuhr bes. Vid den tidpunkten vill jag att min godhet lyfts upp.”2

1God via andra.

2God via andra.