2. Hadîth ”Gläd er! Vittnar ni inte…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (38)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/124)

38 – Abû Shurayh al-Khuzâ´î sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom ut till oss och sade: ”[Gläd er!] Vittnar ni inte att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att jag är Allâhs sändebud?” De sade: ”Jo.” Han sade: ”Denna Qur’ân är [ett rep]; ena änden är i Allâhs hand och andra änden är i era händer. Håll tag i den; ni kommer aldrig att gå vilse och förgås därefter.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” med en bra berättarkedja2.

1Autentisk.

2Den rapporteras även av Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och Ibn Nasr i ”Qiyâm-ul-Layl” med en autentisk berättarkedja. Båda två står för tillägget.