2. Hadîth ”En svart kvinna som brukade sopa moskén…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (277)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/230)

277 – Ibn Mâdjah och Ibn Khuzaymah återberättade Abû Sa´îd som sade:

En svart kvinna som brukade sopa moskén dog en natt. Nästa morgon fick Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nyheten om henne och sade: ”Varför upplyste ni inte mig?” Han och hans följeslagare gick till hennes grav, läste Takbîrât över henne tillsammans med människorna bakom honom och åkallade för henne. Därefter gick han iväg.”1

1Autentisk via andra.