2. Hadîth ”Det finns ingen som tvår sig väl och ber två Raka´ât…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (227)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/210)

227 – ´Uqbah bin ´Âmir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns ingen som tvår sig väl och ber två Raka´ât, hängivet med sitt hjärta och sitt ansikte, utan att han måste träda in i paradiset.”1

Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah och Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh”.

1Autentisk.