2. Hadîth “Det fanns ingen frivillig bön som profeten vidhöll…

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (582)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/379)

572 – Hon sade också:

“Det fanns ingen frivillig bön som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vidhöll så mycket som två Raka´ât innan Fadjr.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och Ibn Khuzaymah i “as-Sahîh”. Hos Ibn Khuzaymah står det:

“Jag såg inte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vara så snar med någon godhet eller vinst som han var med två Raka´ât innan Fadjr.”

1Autentisk.