2. Hadîth ”Det bästa en man kan lämna efter sig är tre saker…”

113 – Abû Qatâdah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det bästa en man kan lämna efter sig är tre saker: en rättfärdig son som ber för honom, en pågående välgörenhet som han belönas för och en kunskap som efterlevs efter honom.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah med en autentisk berättarkedja.

Angivits har också Abû Hurayrahs hadîth:

När människan dör upphör hennes handlingar bortsett från tre stycken; en pågående välgörenhet, en gagnande kunskap eller en rättfärdig son som ber för henne.”

Rapporterad av Muslim.

1Autentisk.