2. Hadîth ”Det är inte fromt att ni fastar när ni reser…”

1054 – Han sade också:

”Under en resa såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en människosamling runt en skuggad man och sade: ”Vad är det med honom?” De sade: ”Han fastar.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är inte fromt att ni fastar när ni reser.”1

I en annan rapportering nämns tillägget:

”Anamma Allâhs tillstånd som Han har gett er.”2

I en annan rapportering står det:

”Det är inte fromt att fasta under resa.”

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd och an-Nasâ’î.

Hos an-Nasâ’î står det:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi en man som skuggades av ett träd och skvättes med vatten. Han sade: ”Vad är det med er vän?” De sade: ”Han fastar, Allâhs sändebud.” Då sade han: ”Det är verkligen inte fromt att ni fastar när ni reser. Anamma Allâhs tillstånd som Han har gett er och acceptera det.”3

1Autentisk.

2Det tillägget finns bara hos an-Nasâ’î. Jag har tagit upp det i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (4/54-57).

3Autentisk.