2. Hadîth “Den som vidhåller tolv Raka´ât om dygnet…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (580)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/377-378)

580 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som vidhåller tolv Raka´ât om dygnet träder in i paradiset: fyra innan Dhuhr, två efteråt, två efter Maghrib, två efter ´Ishâ’ och två innan Fadjr.”1

Rapporterad av an-Nasâ’î som står för formuleringen, at-Tirmidhî och Ibn Mâdjah via al-Mughîrah bin Ziyâd, från ´Atâ’, från ´Â’ishah. an-Nasâ’î sade:

“Det är fel. Förmodligen menade han ´Anbasah bin Abî Sufyân men råkade stava fel.”2

Därefter återberättade an-Nasâ’î den via Ibn Djuraydj, från ´Atâ’, från ´Anbasah bin Abî Sufyân, från Umm Habîbah och sade:

“´Atâ’ bin Abî Rabâh hörde inte den från ´Anbasah.”

1Autentisk via andra.

2Så står det i originalet. Även det är en oklarhet som klarnar i “at-Takhîs al-Habîr” där det står att an-Nasâ’î sade:

“Det är fel. Förmodligen menade ´Atâ’ “Från ´Anbasah” varvid han stavade fel så att det blev “´Âishah”.”

Det vill säga att hadîthen återberättas av Umm Habîbah och inte av ´Âishah (radhiya Allâhu ´anhumâ) – och Allâh vet bättre.