2. Hadîth ”Den som utför fem handlingar troende…”

738 – Abûd-Dardâ’ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som utför fem handlingar troende inträder i paradiset: Slår vakt om de fem bönerna, deras tvagning, Rukû´, Sudjûd och tider, fastar Ramadhân, vallfärdar till Huset om möjligt, betalar allmosa med nöje och återlämnar det som han fått sig anförtrodd.1

Rapporterad av at-Tabarânî med en bra berättarkedja.

1God.