2. Hadîth ”Den som studerar för att…”

106 – Det rapporteras att Ka´b bin Mâlik berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som studerar för att jämställa sig med de lärde, tvista med de dumma eller dra åt sig uppmärksamhet, skall föras in i Elden av Allâh.”1

Rapporterad av at-Tirmidhî som står för formuleringen, Ibn Abîd-Dunyâ i bland annat ”as-Samt”, al-Hâkim och al-Bayhaqî. at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är främmande.”

1Autentisk via andra.