2. Hadîth ”Den som läser suran ”al-Kahf” förses med ett ljus…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (225)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/209)

225 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som läser suran ”al-Kahf” förses på Domedagen med ett ljus som sträcker sig från hans plats till Makkah. Den som läser dess tio sista verser varefter ad-Dadjdjâl dyker upp, skadas inte av honom. Den som tvår sig och säger:

سُبْحانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

”Fri är Du från brister och Du är lovprisad. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Du. Jag ber Dig om förlåtelse och ångrar mig inför Dig.”

får det nedskrivet på papyr som sedermera förseglas. Det kommer inte att tas sönder förrän på Domedagen.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” med den Autentiskas återberättare. Formuleringen är hans. Hos an-Nasâ’î står det:

”… som sedermera förseglas med en försegling och läggs under tronen. Det kommer inte att tas sönder förrän på Domedagen.”

Han ansåg det dock vara mer korrekt som Abû Sa´îds ord2.

1Autentisk.

2Men det har profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ords dom, ty sådant kan uppenbarligen inte sägas efter eget tycke.