2. Hadîth ”Den som lägger en grund till något gott…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (62)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/134)

2 – Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

En man frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varvid människorna höll igen. När en man hade gett honom gav också människorna. Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Den som lägger en grund till något gott och tas efter, får sin belöning och lika stor belöning som personen som tar efter honom utan att någons belöning reduceras. Och den som lägger en grund till något ont och tas efter, får sitt straff och lika stort straff som personen som tar efter honom utan att någons straff reduceras.”1

Rapporterad av Ahmad och al-Hâkim som sade:

Berättarkedjan är autentisk.”

3 – Ibn Mâdjah rapporterade den från Abû Hurayrah2.

1God och autentisk.

2Det är en klar förkortning, ty även Muslim rapporterade den.