2. Hadîth ”Den som fastar sex dagar efter Fitr…”

1007 – Thawbân (radhiya Allâhu ´anh), Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betjänt, berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som fastar sex dagar efter Fitr anses ha fastat hela året:

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

”Den som för med sig en god handling skall belönas tiofalt.”12

Rapporterad av Ibn Mâdjah och an-Nasâ’î vars formulering lyder på följande sätt:

”Allâh har låtit en god handling belönas tiofaldigt. En månad belönas för tio månader. Att fasta sex dagar efter Fitr är som att fasta ett helt år.”3

Dessutom rapporteras den av Ibn Khuzaymah i hans ”as-Sahîh”. Det är hans formulering och tillika en av an-Nasâ’îs rapporteringar:

”Fastan i månaden Ramadhân belönas med tio månader medan en sexdagars fasta belönas med två månader. Det utgör ett helt år.”4

Ibn Hibbân rapporterade följande formulering i sin ”as-Sahîh”:

”Den som fastar Ramadhân och sex i Shawwâl har fastat ett helt år.”5

1008 – Rapporterad av Ahmad, al-Bazzâr och at-Tabarânî via Djâbir bin ´Abdillâh6.

16:160

2Autentisk.

3Autentisk.

4Autentisk.

5Autentisk.

6Autentisk via andra.