2. Hadîth “Den som ber nattbönen i Ramadhân…”

993 – Han (radhiya Allâhu ´anh) berättade också:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmanade till nattbön i Ramadhân utan att ålägga dem den. Därefter sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Den som ber nattbönen i Ramadhân med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî och an-Nasâ’î.

1Autentisk.