2. Hadîth ”Den som äter av detta träd ska varken närma sig oss…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (332)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/254-255)

332 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som äter av detta träd ska varken närma sig oss eller be med oss.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim. Hos at-Tabarânî står det:

Akta er för att äta dessa två stinkande baljväxter för att sedan komma in i våra moskéer. Om ni tvunget måste äta dem, ska ni först döda dem med elden.”2

1Autentisk.

2Autentisk.