2. Hadîth ”De fem bönerna, från en fredagsbön till nästa fredagsbön…”

684 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De fem bönerna, från en fredagsbön till nästa fredagsbön och från en Ramadhân till nästa Ramadhân, stryker bort allt däremellan så länge de stora synderna undviks.”1

Rapporterad av Muslim och andra.

1Autentisk.