2. Hadîth ”Då Allâhs sändebud predikade blev han…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (50)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/128-129)

50 – Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Då Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade blev han röd i ögonen, hans röst var hög och hans ilska var häftig. Det var som att han varnade en armé och sade: ”På morgonen eller på kvällen!”1 Han sade: ”Jag och Apokalypsen har sänts som dessa två”, och förde ihop pek- och långfingret. Därtill sade han: ”Det bästa talet är Allâhs tal och den bästa vägledningen är Muhammads vägledning. De värsta frågorna är nyheterna. Varje nyhet är innovation och varje innovation är villfarelse.” Därefter sade han: ”Jag är närmare de troende än de är sig själva. Lämnar någon efter sig egendom, går den till hans familj. Och lämnar någon efter sig skuld eller familj, anförtror jag mig den.”2

Rapporterad av Muslim, Ibn Mâdjah och andra.

1Det vill säga att fienden har anlänt till er på morgonen.

2Autentisk.