2. Hadîth ”Badhus är förbjudna för…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (165)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/180)

165 – ´Â’ishah (radhiya Allâh ´anhâ) berättade att hon hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Badhus är förbjudna för mitt samfunds kvinnor.”1

Rapporterad av al-Hâkim som sade:

”Hadîthens berättarkedja är autentisk.”

1God och autentisk.