2. Hadîth ”Antingen får människor sluta utelämna fredagsbönerna…”

725 – Abû Hurayrah och Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhum) berättade att de hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga på sin predikstol:

Antingen får människor sluta utelämna fredagsbönerna eller också kommer Allâh att försegla deras hjärtan så att de blir försumliga.”1

Rapporterad av Muslim, Ibn Mâdjah och andra.

1Autentisk.